Den salige Dominikus Urtica (d. 1665)

Minnedag: 15. september

Den salige Dominikus (cz: Dominik) ble født på slutten av 1500-tallet i dagens Tsjekkia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Strahov i utkanten av Praha.

Der avla han sine løfter i 1618, og senere ble han innsatt som sogneprest og dekanus i byen Tabor. Under religionskrigene led han svært mye i forfølgelsene. Protestantene satte ham bak frem på en halt hest, og deretter lot de ham tilbringe natten ved en ovn på full varme, slik han led under heten og tørsten. Dominikus viet seg til Guds Mor og gledet seg da de kalte ham «Marias tjener».

Dominikus døde en hellig død den 5. desember 1665 i Milevsko i det sørlige Bøhmen i dagens Tsjekkia. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 15. september.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50