Den salige Johannes Cini della Pace (~1270-~1335)

Minnedag: 12. november

Den salige Johannes Cini della Pace (it: Giovanni) ble født rundt 1270 i Pisa i regionen Toscana i Midt-Italia. Han ble kalt «Soldaten» eller «Stipendario». Han var soldat for republikken Pisa, men hans oppførsel var ikke akkurat oppbyggelig. Den 8. oktober 1896 deltok han i et mislykket attentat mot erkebiskop Matteo av Pisa. Denne forbrytelsen ble straffet med fengsel, men det var dette som førte til hans omvendelse.

Forvirringen om hans identitet er et godt eksempel på hvordan kulten til en person i tidligere tider kunne bli stadfestet på basis av svært liten kunnskap om vedkommende. Da han ble saligkåret den 10. september 1857 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78) og det ble gitt tillatelse til at han kunne feires i fransiskanerordenen, ble han antatt å ha dødd i første halvdel av 1400-tallet. Men takket være et omfattende arbeid av A. Barsotti tidlig på 1900-tallet vet vi nå at det var to menn i Pisa ved samme navn, og at de ble blandet sammen.

Den Giovanni som døde i 1433, var buntmaker og en gift mann som forble det hele livet. Den andre Giovanni, som er han som ble saligkåret, ble imidlertid etter sitt fengselsopphold fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus – TOF) i fransiskanerordenens konventual-gren. Fra 1305 ble han flere ganger valgt til president for Pia Casa della Misericordia, som var opprettet for veldedighet blant de fattige.

Senere levde han som eremitt en stund ved Porta della Pace i Pisa og kalles derfor vanligvis «Johannes della Pace». Hans eksempel tiltrakk seg mange unge menn som ønsket å etterligne ham. For dem grunnla han et brorskap av flagellanter i Pisa, Fratelli della Penitenza, «Botsbrødrene», eller «Fransiskanske tertiareremitter». Fratelli ble oppløst i 1782 som en del av en reform som ble fremmet av storhertugen av Toscana, Pietro Leopoldo.

Johannes brakte det religiøse liv i eremittboligen Santa Maria della Sambuca til ny blomstring og tilskrives grunnleggelsen av Compagnia del disciplinanti di San Giovanni Evangelista. Deres kirke lå nær Porta della Pace. De siste årene av sitt liv tilbrakte Johannes der, murt inne i en liten celle og mottok mat og kommunion gjennom et lite vindu.

Johannes døde rundt 1335. Inntil 1856 var han gravlagt på Cimitero Monumentale i Pisa, men det året ble hans relikvier flyttet til konventualenes kirke i Pisa. Hans minnedag er 12. november.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50