Den hellige Drausius av Soissons (~628-~674)

Minnedag: 7. mars

Drausius’ sarkofag i Musée du LouvreDen hellige Drausius (Draussius, Drausin, Drausinus, Drautio) ble født en gang før 628 i Soissons i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike, i alle fall et sted i bispedømmet av samme navn. Han kom fra en fornem og kristen adelig familie og fikk sin utdannelse av den hellige biskop Anserik av Soissons (Ansarich; fr: Ansery) (d. ca 652). I 649 tok biskopen ham opp i sin geistlighet, og han ble utnevnt til erkediakon av Anseriks etterfølger Bettolin (fr: Bettolen). Den nye biskopen satte sin unge underordnede så høyt at da han selv skulle trekke seg tilbake etter at det ble hevdet at hans valg var ugyldig, ba han innstendig om at Drausius skulle velges i hans sted, og det skjedde også i 658.

Den nye biskopen viste seg snart som en svært nidkjær administrator, og i tillegg vant han mange for Kristus gjennom sine prekener og sin undervisning. Hans liv var en eneste lang faste, og selv om han nesten hele livet led av de mest smertefulle sykdommer, økte han sine lidelser ved hjelp av selvpålagte botsøvelser.

Drausius grunnla to klostre, et for menn og et for kvinner, slik at Guds velsignelser gjennom disse kommunitetenes bønner skulle strømme ned over byen. Av biskop Bettolin kjøpte han land ved elven Aisne i Rethondes, og der bygde han sitt mannskloster Saint-Pierre de Rotondes i 657. Kvinneklosteret Notre-Dame de Soissons lå utenfor bymurene og var ferdig i 661, men ble senere flyttet inn i selve Soissons. I grunnleggelsen av dette klosteret fikk Drausius betydelig hjelp av Leutrude (Leutrudis), hustru til den brutale og tyranniske hushovmesteren (major domus) Ebroin (674-81). (Hushovmestrene var opprinnelig forvaltere av kongsgodset, men etter hvert ble de delrikenes ledende størrelser som en slags pseudo-arvelige førsteministre og de facto herskere; i oversettelser gjerne omtalt som fyrster eller hertuger.)

I 664 ble kirken Notre-Dame-de-Soissons fullført og vigslet. Allerede på denne tiden var ikke en enkelt kirke betraktet som tilstrekkelig for et stort samfunn, og Drausius bygde derfor to andre kapeller, et for abbedissen og nonnene, og et annet for syke nonner, gjester og de fattige som de mottok. Den hellige biskopen levde bare så vidt lenge nok til å fullføre sitt verk. Han døde en 5. mars rundt år 674 og ble gravlagt i kvinneklosteret, som da fortsatt lå utenfor murene. Den 2. juni 680 ble hans levninger overført til den nye bykirken av den hellige Adalbert (d. ca 680), Drausius’ andre etterfølger og den 24. biskop av Soissons.

Drausius ble etter sin død ansett som vernehelgen mot fienders renkespill, og det sies at den hellige Thomas Becket besøkte hans grav før han vendte tilbake til England og ble drept der i 1170. Drausius’ minnedag er 7. mars, men dødsdagen 5. mars nevnes også.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, fr.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. desember 1997

av Webmaster publisert 13.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:51