Den salige Drogo av Baume (900-t)

Minnedag: 2. april

Den salige Drogo (fr: Drogon, Dreux, Druon) levde på 900-tallet i Frankrike. Han levde først et verdslig liv, men deretter ble han legbror hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret i Fleury-sur-Loire. Siden flyttet han til benediktinerklosteret i Baume-les-Messieurs, hvor han arbeidet med å passe klosterets dyreflokker. Rundt år 950 var han berømt på grunn av sin hellighet, og en gang skal den hellige Benedikt ha vist seg for ham. Hans minnedag er 2. april.

Kilder: Benedictines, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 02.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04