Den hellige Drosis av Antiokia og fem ledsagere (300-t)

Minnedag: 14. desember

De hellige Agalida, Apollinaria, Daria, Mamthusa og Thais

nullDen hellige Drosis (Droside, Drusina) eller Anisia mines i det bysantinske Synaxarion både 22. september, 22. mars og 28. juli. Den notisen som er viet til henne i det greske manuskriptet Coislin 223 i Nasjonalbiblioteket i Paris, har et åpenbart slektskap med det passio som er bevart i et syrisk pergamentmanuskript fra Sinai fra 700-tallet.

Ifølge denne doble kilden var Drosis, også kalt Anisia, datter av keiser Trajan (98-117), og hun hadde sluttet seg til fem fromme kvinner fra Antiokia ved navn Agalida, Apollinaria, Daria, Mamthusa og Thais, som viet seg til å gå om natten for i hemmelighet å lete etter likene av kristne martyrer for å bringe dem inn i deres hjem. De ble angitt og arrestert, og alle led martyrdøden ved å bli kastet inn i en gryte med kokende vann. I Martyrologium Romanum, som minnes henne den 14. desember, sier at den hellige Johannes Krysostomos mener at hun ble brent på bålet.

Ved siden av denne fabellegenden bør det også stilles spørsmål ved eksistensen av en ekte martyr ved navn Drosis. Faktisk ble hennes kult feiret i Antiokia mot slutten av 300-tallet, siden vi har bevart en preken av Johannes Krysostomos som han leverte på festen for den hellige. I denne prekenen nevnes imidlertid verken Drosis’ keiserlige avstamming eller hennes ledsagere, og heller ikke tidspunktet for martyriet.

Vi har også et annet vitne til Drosis’ kult i Antiokia på 500-tallet gjennom minst tre prekener holdt til hennes ære av patriark Severus (512-18). To av dem ble nylig publisert i en syrisk versjon av Jakob av Edessa, den eneste som er bevart. I motsetning til Johannes Krysostomos bygger Severus på de legendariske utbroderingene som er nevnt. Som et bevis på utbredelsen av kulten for Drosis ser vi at den palestinsk-georgiske kalenderen nevner henne, men uten presisering, den 20. mars og den 6. november.

En syrisk kalender fra 1200-tallet feirer Drosis den 19. april (og det er ingen grunn til å tro at dette er en martyr av samme navn), den største delen av det syriske martyrologiet, herunder kalenderen fra Qennesre fra 600-tallet, omtales Anisia den 14. desember.

Vi finner denne datoen i Martyrologium Hieronymianum som sier: «In Antiochia Drusinae et sociorum eius numero III», og det er ingen tvil om at dette er vår martyr Drosis av Antiokia. Dessverre kan det syriske martyrologiet fra 300-tallet ikke gi noen bekreftelse på en tidlig kult for denne martyren, fordi det er ødelagt i den delen som omfatter den 14. desember. Om de tre ledsagere av Drosis sies det ikke noe, ikke en gang om de er menn eller kvinner.

Kilder: santiebeati.it, oca.org, zeno.org, eltestigofiel.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 02.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05