Den salige Dominikus av Den hellige Rosenkransen ( -1622)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Dominikus av Den hellige Rosenkransen var en japansk kateket og novise i dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP). Han ble halshogd i Nagasaki sammen med den salige dominikanernovisen Thomas av Den hellige Rosenkransen og 28 andre den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre, under ledelse av den salige jesuittpateren Karl Spinola, ble brent levende i Nagasaki.

Dominikus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 55 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Dominikus' minnedag er 1. juni, men dødsdagen 10. september nevnes også.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51