Den salige Desiderius av Thérouanne (d. 1194)

Minnedag: 20. januar

Den salige Desiderius (fr: Didier) levde på 1100-tallet og var den 33. biskop av Thérouanne i Frankrike. Han grunnla cistercienserklosteret (Ordo Cisterciensis – OCist) i Blandecques nær Saint-Omer. Mot slutten av livet trakk han seg som biskop og forberedte seg på døden i et cistercienserkloster. Han døde i 1194 og er gravlagt i klosterkirken i Cambrai. Hans minnedag er 20. januar. Han kalles som oftest salig, men ofte også hellig, og cistercienserne hevder ham som sin egen. Hans kult er ikke offisielt stadfestet.

«Blandykes» er et ord som har spesiell betydning for alumni fra engelske jesuittskoler. Landsbyen Blandecques nær Saint-Omer het da Blandyke. Der kjøpte jesuittene i 1649 en eiendom hvor guttene på kollegiet i Saint-Omer kunne tilbringe sin månedlige fridag, som begynte å kalles «Blandykes». Da kollegiet flyttet fra Saint-Omer til Brugge/Bruges og deretter til Liège/Luik, ble landstedene på disse steder kalt henholdsvis Momelbeke og Chevremont, men de månedlige fridagene som ble tilbrakt der, fortsatte å være kjent som «Blandykes». I Stonyhurst College i Lancashire er det ikke noe landsted, men den månedlige ferien kalles fortsatt det samme.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, KIR, Patron Saints SQPN, zeno.org, oxfordjournals.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. september 1998

av Webmaster publisert 23.09.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51