Den hellige Dorotheos av Tyros (d. ~362)

Minnedag: 5. juni

Den hellige Dorotheos av Tyros (d. ~362)

Den hellige Dorotheos (lat: Dorotheus) ble født på slutten av 200-tallet i Tyros i Fønikia (nå Sūr i Libanon). Han var knapt presteviet da han på begynnelsen av 300-tallet ble drevet i eksil i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305; d. 311). Da han kom tilbake etter keiserens død, ble han valgt til biskop av Tyros, og i den egenskap deltok han i 325 på konsilet i Nikea (i dag Iznik i Tyrkia). Under keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63) ble han rundt 362 arrestert i Odyssopolis i Trakia ved Svartehavet (dagens Varna i Bulgaria) og slått i hjel. Han skal da ha vært 107 år gammel.

Slik lyder historien, men den synes å være apokryf. Det er i det hele tatt mye forvirring omkring de hellige menn ved navn Dorotheos/Dorotheus. Denne Dorotheos er en liten gåte i den gamle hagiografien og det er ikke engang 100 % sikkert at han overhode har eksistert. Den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) nevner i sin Kirkehistorie (Historia ecclesiastica) en Dorotheos, prest fra Antiokia, lærd og høyt verdsatt, som tilsynelatende ble utnevnt til administrator av bispesetet i Tyros, men han nevner ham aldri som martyr (Eusebius, Historia ecclesiastica, VII, 32). Men Eusebius nevner også en Dorotheos som verken var biskop eller prest, men en høytstående hoffmann, som ble drept i Nikomedia under keiser Diokletian (284-305), og han kan ikke identifiseres med biskopen av Tyros (se den hellige Anthimos og hans ledsagere).

Senere og feilaktig, synes det, reflekterer den hellige Theofanes Krønikeren (d. 818) på 800-tallet Eusebius ved å snakke om en biskop Dorotheos av Tyros som led i forfølgelsene under Diokletian og i høy alder led martyrdøden under keiser Julian Apostaten (Theofanes, Kronografi, I, 24). Men det synes opplagt at en biskop ved navn Dorotheos i Tyrus på 300-tallet ikke ville vært ignorert på listen over byens biskoper eller ignorert av både Eusebius og den hellige Hieronymus (ca 342-420).

De som samlet Martyrologium Romanum foretrekker Eusebius fremfor Theofanes og gir Dorotheos tittelen presbyter, men Eusebius gir dem heller ingen trøst, for selv om han snakker om en presbyter, nevner han ikke noe om at han var martyr. Det er derfor ikke merkelig at moderne hagiografer deler seg i to grupper: de som tror at Dorotheos har eksistert, og de som er tilbøyelig til å benekte dette. Blant de første er bollandistene og Georges Bareille; blant de sistnevnte er spesielt Pierre Batiffol (1861-1929) og Gustave Bardy (1881-1955).

Dorotheos’ minnedag er 5. juni, mens Butler nevner ham den 9. oktober. I kunsten fremstilles han som en prest som blir drept med en klubbe. Han krediteres tradisjonelt med en biografi om Jesu sytti disipler som ble sendt ut i henhold til Lukasevangeliet (Luk 10,1-20).

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. september 1998

av Webmaster publisert 22.04.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51