Den hellige Dula av Nikomedia (300-t)

Minnedag: 25. mars

Den hellige Dula, som hos Migne også heter Theodula, stammet fra fromme, men fattige kristne foreldre i Nikomedia i Bitynia. For bedre å kunne hjelpe foreldrene, gikk hun i tjeneste hos en hedensk soldat i Nikomedia. Han mente at han hadde alle rettigheter over henne, og denne makten ville han bruke til utuktig misbruk av henne. Da han forsto at hun var kristen, drepte han henne i et voldsomt raseriutbrudd. Det skjedde på et ukjent tidspunkt på 300-tallet, og hun ble regnet som martyr i forsvar av sin kyskhet. Hennes minnedag i Martyrologium Romanum er 25. mars.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. mars 2000

av Webmaster publisert 22.03.2000, sist endret 01.10.2018 - 16:04