Den hellige David Uribe Velasco (1889-1927)

Minnedag: 21. mai

David Uribe Velasco (1889-1927) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige David Uribe Velasco ble født den 29. desember 1889 i Buenavista de Cuéllar i bispedømmet Chilapa i delstaten Guerrero i Mexico. Han var den syvende av de elleve barna til Juan Uribe Ayal og Victoriana Velasco Gutiérrez, og de var en fattig familie. Han ble døpt den 6. januar. Han begynte på seminaret i Chilapa som 14-åring i 1903, og han var en utmerket student. Han ble viet til subdiakon i 1910 og diakon i 1911.

Han ble presteviet den 2. mars 1913 av D. Francisco Campos, biskop av Chilapa. Han leste sin første messe i hjembyen den 12. mars. Deretter arbeidet han for biskop Antonio Hernandez Rodriguez av Tabasco. I 1914 fikk han og biskopen ordre om å flytte til Chilapa i Guerrero i forkant av den voldsomme antireligiøse forfølgelsen som feide over landet. De seilte mot Veracruz, men skipet sank, og bare David, biskopen og fire andre overlevde. Han ble sogneprest i Zirandaro, men zapatistopprør tvang ham til å vende tilbake til Chilapa. Han var deretter sogneprest i Buenavista de Cuéllar og Teloloapan.

Til slutt ble han sogneprest i landsbyen Iguala i Guerrero. Han var en villig og dyktig pastor i en religion som ble angrepet av frimurere, protestanter og skismatikere. Han forsøkte å integrere kristen spiritualitet i alle faser av sine sognebarns liv. Han sa: «Man må alltid prøve å hjelpe sine sognebarn til å se hvordan de på en forstandig måte kan forene sitt sosiale liv med det kristne liv».

På grunn av forfølgelsene ble han drevet i skjul og tvunget til å forlate sin flokk fra tid til annen. En gang dro han til Mexico By. Den 30. juli 1926 ga de meksikanske biskopene med pavens støtte ordre om at offentlig gudsdyrkelse skulle opphøre og kirkene stenges. David var motvillig, men han fulgte lydig ordren. Men tenkte hele tiden på å vende tilbake til sitt folk. I et brev skrev han: «Jeg ble salvet med helgenenes olje og gjort til prest. Hvorfor skulle jeg ikke bli salvet med mitt eget blod i forsvar for sjeler?»

Da han vendte tilbake til Iguala, ble han gjenkjent, arrestert og fraktet med tog til Cuernavaca. Han ble tilbudt friheten hvis han ville bli biskop i den skismatiske kirken som regjeringen forsøkte å opprette, men han erklærte: «Jeg er beredt til å dø for troskapen mot paven». Kvelden før han døde skrev han i fengselet: «Jeg erklærer at jeg er uskyldig i de tingene jeg blir anklaget for. Jeg er i hendene på Gud og Vår Frue av Guadalupe. Jeg tilgir alle mine fiender og ber om tilgivelse fra alle jeg måtte ha krenket».

Den 11. april 1927 ble han fjernet fra cellen og ble tilsynelatende tatt med til Mexico By. Om morgenen den 12. april, nær småbyen San José Vidal i bispedømmet Cuernavaca i delstaten Morales, ble han skutt i bakhodet og hans legeme ble forlatt. Hans relikvier befinner seg i kirken San Antonio de Padova i hans hjemby Buenavista de Cuéllar.

David ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma som en i gruppen «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Dette var meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:51