Den hellige Demos av Utzum Kiopru (d. 1763)

Minnedag: 10. april

Den hellige Demos (gr: Δήμος) var en kristen greker som ble født en gang på 1700-tallet i den lille landsbyen Utzum Kiopru nær byen Hadrianopel (nå Edirne i den europeiske delen av Tyrkia). Han var fisker av yrke og flyttet til Smyrna i Lilleasia, hvor han gikk i tjeneste hos en muslimsk tyrker som hadde en fiskedam nær Smyrna. Denne muslimen diskriminerte ortodokse kristne og nektet å betale dem det som de fortjente, så ved slutten av året skyldte Demos ham faktisk penger i stedet for å ha tjent seg opp noe.

Året etter, i 1763, ble fiskedammen solgt til en annen muslim. Da dammen skiftet eier, bestemte Demos seg for ikke å gå tilbake til arbeidet der, men den nye arbeidsgiveren insisterte, ettersom han hevdet at Demos skyldte ham penger. Demos’ arbeidskolleger forsøkte å overtale ham til å vende tilbake, men han nektet. Da anklaget eieren ham med urette for å ha sverget på  å bli muslim, men deretter nektet å gjennomføre det.

Demos ble da brakt for kadien, som ba ham om formelt å avsverge Kristus og akseptere islam. Demos ikke bare nektet for at han noen gang hadde lovt å konvertere, men han erklærte også sin tro på Jesus Kristus som sann Gud. Han erklærte seg også villig til å ofre sitt blod for Jesu Kristi skyld.

Da kadien hørte dette, ga han ordre om at Demos skulle slås kraftig og deretter settes i fengsel. Der ble hans føtter satt i stokker og klemt, noe som påførte ham uutholdelige smerter. I denne tiden fikk Demos besøk av en kristen ved navn Nikolas fra øya Leros, som prøvde å trøste ham som best han kunne.

Da Demos ble brakt for retten for andre gang, prøvde kadien først med vennlighet og løfter om belønning, og deretter med trusler om til og med enda verre tortur for å overtale ham til å svikte sin ortodokse tro. Men da kadiens forsøk ikke lyktes i bevege Demos, ble han dømt til døden. Deretter ble han tatt ut og halshogd den 10. april 1763.

Senere ble hans legeme kjøpt av de ortodokse kristne som gravla ham ærefullt i kirken St Gregor. Mange mirakler er blitt notert som har skjedd med dem som hadde bedt om hans forbønn. Hans minnedag er dødsdagen 10. april.

Kilder: Vaporis, Infocatho - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 29. september 2013

av Per Einar Odden publisert 29.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:05