Den hellige Hesperos av Attalia og tre ledsagere (d. ~127)

Minnedag: 2. mai

De hellige Zoë, Kyriakos og Theodoulos

Den hellige Hesperos (Hesperius, Exuperius, Exsuperius) var ifølge den greske legenden en kristen slave i Attalia i Pamfylia i Lilleasia (nå Antalya i Tyrkia) i keiser Hadrians regjeringstid (117-38). Han var gift med Zoë, og de hadde sønnene Kyriakos (Cyriacus) og Theodoulos (Theodulus). Hele familien ble eid av den rike og fremstående hedenske romeren Catulus, som ikke visste at hele familien var kristne. Ifølge deres passio som oppbevares i Vatikanet, var de alle fra Frygia.

Foreldrene hadde vært kristne siden barndommen, og de oppdro også sine barn i fromhet. Selv om de tjente sin jordiske herre Catalus og hans hustru Tetradia (Tertia), vanhelliget de seg aldri ved å spise mat som var ofret til de hedenske gudene, slik som hedningene var forpliktet til å gjøre.

En gang hadde Catulus sendt Hesperos i forretninger til Tritonia. Barna Kyriakos og Theodoulos bestemte seg for å rømme, ute av stand til å holde ut konstant kontakt med hedninger. Zoë ga imidlertid ikke sønnene sin velsignelse til å gjøre dette. Da ba de om morens velsignelse til å bekjenne sin tro på Kristus åpent, og denne velsignelsen ga hun. Da brødrene forklarte til sin herre Catulus at de var kristne, ble han forbauset, men han utleverte dem ikke til tortur. I stedet sendte han dem sammen med moren Zoë til Hesperos i Tritonia, i det håp at foreldrene ville overtale sine barn til å fornekte Kristus. I Tritonia levde familien i ro en tid mens de forberedte seg på martyriet.

Alle slavene kom tilbake til Attalia for fødselsdagen til Catulus’ sønn, og en fest ble forberedt i huset til ære for den hedenske gudinnen Fortuna, som ble høyt hedret der i huset. Det ble sendt mat til slavene fra herrens bord, og dette inkluderte kjøtt og vin som de fryktet var blitt ofret til avgudene. Den kristne familien ville ikke spise maten, og Zoë helte vinen ut på bakken og kastet kjøttet til hundene. Da Catulus fikk høre om dette, ga han ordre om at Zoës sønner Kyriakos og Theodoulos skulle tortureres. Brødrene ble kledd nakne og hengt opp i et tre, og de ble revet opp med jernriver foran øynene på foreldrene, som ga barna det råd å holde ut til det siste.

Deretter ble foreldrene Hesperos og Zoë utsatt for en fryktelig tortur. Til slutt ble alle de fire martyrene kastet inn i en rødglødende ovn, hvor de oppga sine sjeler til Herren. Deres kropper ble bevart uskadd i ilden, og det ble hørt englesang som herliggjorde Herrens bekjennere. De hellige martyrene ble funnet som sovende, uberørt av flammene, med ansiktet vendt mot øst. Dette skjedde rundt 127. Andre kilder sier at det skjedde rundt 135 eller i 137, i alle fall under keiser Hadrian (117-38). Deres minnedag i Martyrologium Romanum, de bysantinske synaksariene og Acta Sanctorum er 2. mai. Armenerne legger deres martyrium til Konstantinopel. Det er Martyrologium Romanum som gir Hesperos navnet Exuperius. I Konstantinopel fantes det senere en kirke viet til Zoë. Fortsatt er Zoë et vanlig jentenavn, fremfor alt i Sveits. Deres relikvier skal ha blitt overført til Clermont.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Dammer/Adam, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 12.02.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:51