Den hellige Ebbo av Sens (d. 740)

Minnedag: 27. august

Den hellige Ebbo (fr: Ebbon) ble født en gang i andre halvdel av 600-tallet i Tonnerre i Burgund (fr: Bourgogne) øst i det nåværende Frankrike. Han kom fra en fornem familie og var utrustet med mange talenter, og etter foreldrenes ønske viet han seg til studier. Etter foreldrenes død forvaltet han deres eiendommer som han hadde arvet.

Men snart trakk han seg tilbake fra verden og sluttet seg til benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble munk i klosteret Saint-Pierre-le-Vif (Sancti Petri Vivi) i en forstad til Sens i departementet Yonne i Burgund. Der bestrebet han seg med iver å følge regelen i både ord og ånd, og på denne måten vokste han raskt i kristen fullkommenhet. Han hadde to søstre, Ingoara og Leoteria, som også viet seg til Gud i den hellige Benedikts orden. Etter at abbeden (Aighilenus?) av Saint-Pierre-le-Vif døde, ble Ebbo valgt til hans etterfølger.

Ebbo  var nevø av den hellige biskop Gaugericus av Sens (Guericus, Gericus, Gerich; fr: Géry, Guerri, Juéry, Goéric) (ca 696-ca 711), som var den første som hadde tittelen erkebiskop av Sens. Rundt 711 ble Ebbo valgt av folket til onkelens etterfølger som erkebiskop av Sens. Han påtok seg vervet bare motvillig. Men i sin nye stilling utmerket han seg spesielt ved at han trøstet de sørgende og oppmuntret de fattige.

I 725 angrep sarasenerne landet og beleiret byen Sens. Sarasenerne er middelalderens betegnelse på muslimer; det kommer antakelig av et arabisk ord som betyr «de fra øst». Gjennom sine bønner skaffet erkebiskopen byens borgere seier slik at fienden led et stort nederlag.

I høy alder trakk erkebiskopen seg tilbake til Arce (Arcea), et ensomt sted i nærheten av byen, hvor han viet seg helt til bønn og bot. Men hver søndag vendte han tilbake til sin kirke, hvor han feiret det hellige messeofferet, undervise folket og gi sin velsignelse. Til slutt ble han rammet av en heftig feber og døde en hellig død i 740 (andre kilder sier 743 eller 750). Han ble gravlagt i klosterkirken i klosteret Saint-Pierre-le-Vif.

Rundt 980 foretok erkebiskop Sevinus (Sevin, Seguin) (978-99) og abbed Rainard en skrinlegging av Ebbos levninger, som abbed Gaufrid rundt 1037 lot omsluttes av et sølvskrin. Ifølge Mabillon befinner Ebbos relikvier unntatt hodet seg i klosteret Saint-Pierre-le-Vif i Sens. Skattkammeret i katedralen har noen messeklær som har tilhørt ham (infula, quam casulam vocant), som ble funnet i god stand ved skrinleggingen. Hans minnedag er 27. august, men andre oppgir 13. oktober. I Sens ble det feiret en translasjonsfest den15. februar.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 17.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05