Den salige Eberhard av Mons (d. ~1150)

Minnedag: 20. mars

Den salige Eberhard (Eberhardus, Eberardus, Ebrardus; fr: Évrard) levde på 1100-tallet i dagens Belgia. Han var greve av Mons/Bergen og fra den grevelige familien som senere hertugene av Cleve gikk ut fra. Han deltok i en krig mellom hertugene av Limburg og Brabant på Limburgs side. Etter at krigen var over, vendte han tilbake til sitt slott Aken. Der tenkte han over hvor mye blod som hadde flytt i denne krigen, og selv om han ikke selv hadde drept noen, ble han så grepet av en botsånd at han forlot sitt slott og dro på en valfart til Roma og Compostela.

På hjemreisen gjennom Gallia ba han i 1129 om å få arbeide som grisepasser i cistercienserklosteret (Ordo Cisterciensis – OCist) Morimond (apud Morimundum) i dagens Fresnoy-en-Bassigny i departementet Haute-Marne i regionen Champagne-Ardenne i  Frankrike. Men hans tidligere tjener kom til dette området og gjenkjente greven, og han ville ha ham med hjem. Da hans identitet var blitt oppdaget, ble han i 1129 overtalt til å fortsette sitt botsliv som munk, og han avla løftene.

Eberhard overtalte sin bror Adolf til også å overføre klosteret i Altenberg (Aldenberg), i dag i Odenthal, som familien hadde grunnlagt, til cistercienserordenen. I 1142 grunnla han klosteret Einberg. I 1142 grunnla hans svoger, grev Sizzo III av Käfernburg, bergklosteret Asolveroth på St. Georgsberg over bydelen Altenbergen ved Gotha i Thüringen, først som familiekloster. I 1143 ble det som det syttende datterklosteret av Morimond bemannet med cisterciensermunker direkte fra Morimond.

Med dette klosterbygget skaffet Sizzo III seg et grensebolverk mot videre fremrykking fra landgreven av Thüringen og sikret seg dermed den handelsveien som siden urgamle tider hadde gått gjennom dette området, veien fra Asolveroth, som ved sørskråningen av St. Georgsberg krysset elven Erff med et vadested. Grunnleggelsen var altså politisk motivert som et svar på benediktinerklosteret Reinhardsbrunn, som landgreven i Thüringen hadde grunnlagt for å sikre innflytelsen til slekten Käfernburger.

Eberhard ble den første abbeden av Georgenthal. Han døde rundt 1150 (mellom 1145 og 1152). Klosteret Asolveroth ble en gang før 1189 flyttet til nærliggende Georgenthal. Under reformasjonen ble klosteret Georgenthal nedlagt i 1531. Eberhard æres offisielt som salig av cistercienserne, og hans minnedag er 20. mars, men 22. juli og 22. mai nevnes også.

Kilder: Benedictines, KIR, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 07.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06