Den hellige Eberhard av Stahleck (1165-1191)

Minnedag: 30. november

Den hellige Eberhard ble født i 1165 i Bacharach under borgen Stahleck i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Han kom fra familien til grevene av Stahleck og var yngste sønn av Wolfram. I sin ungdom oppholdt Eberhard seg hos familien til pfalzgreven Konrad (d. 1195) i Stahleck og i Heidelberg, og han forsøkte tre ganger forgjeves å bli opptatt som munk i cistercienserklosteret (Ordo Cisterciensis – OCist) Schönau ved Heidelberg.

Etter en alvorlig sykdom bestemte han seg for å grunnlegge et eget kloster. Med støtte fra den adelige Henrik av Dyck (d. ca 1204) grunnla den attenårige Eberhard i 1183 klosteret Kumbd (Chumbd; lat: Commeda) ved Simmern i Hunsrück i bispedømmet Mainz. Abbed Arnold av Eberbach i bispedømmet Mainz sendte cisterciensernonner fra klosteret Aulhausen (Marienhausen) ved Bingen, og i tillegg trådte noen av Eberhards egne familiemedlemmer inn, blant dem to av hans søstre. Først da mottok Eberhard drakten og ble klosterets åndelige veileder. I tiden som fulgte, ble Eberhard en ansett rådgiver som ofte reiste i området mellom Rhinen og Mosel og ved nedre Neckar.

I 1189 ble Eberhard på nytt svært syk, og to år senere, den 30. november 1191, døde han i klosteret i Kumbd, bare 26 år gammel. Han var da viet til subdiakon. Han ble gravlagt i Mariakirken i Kumbd, men hans levninger ble snart skrinlagt. Etter at klosteret ble nedlagt i 1566 havnet hans relikvier i cistercienserklosteret Himmerod i Eifel, men i dag er de forsvunnet. Hans minnedag er dødsdagen 30. november. Han kalles også Eberhard av Commeda. Cistercienserne nevner ham i sitt menologium.

Primærkilden for Eberhards liv, Vita Eberardi de Commeda, ble skrevet rundt 1220, sannsynligvis i Eberbach. En senere utgave som ikke er bevart komplett, med legendariske tilføyelser (Legenda seu vita S. levitae Eberhardi famuli dei) bygger på teksten i Vita.

Kilder: Bautz, santiebeati.it, Cistercian Menology - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 05.08.2020, sist endret 28.12.2015 - 12:06