Den salige Eberwin av Helfenstein (d. 1152)

Minnedag: 10. april

Den salige Eberwin levde på 1100-tallet. Han var augustinerkorherre i Springiersbach. I 1121 dro han og noen ledsagere til Steinfeld i Eifel (i dag en bydel i Kall) for å gjenåpne det klosteret som benediktinerne hadde forlatt, som et korherrekloster. Eberwin ble klosterets prior eller prost (ty: Probst).

En gang før 1135 sluttet han seg sammen med hele kommuniteten til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han var en nær venn av den hellige cistercienseren Bernhard av Clairvaux (ca 1090-1153).

Eberwin døde den 10. april 1152 (?) i Steinfeld. Hans minnedag er dødsdagen 10. april.

Kilder: Heiligenlexikon - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 17.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04