Den hellige Ebregisus av Tongeren-Maastricht (d. 624)

Minnedag: 28. mars

Daan Wildschut. De hellige Perpetuus av Tours og Ebregisus av Maastricht med evangelistene Lukas og Johannes (1949-52), glassmaleri i Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming i MaastrichtDen hellige Ebregisus (Ebregisilus) ble født en gang på 500-tallet i Nederlandene. Den hellige biskop Servatius av Tongeren-Maastricht dro like før sin død i 384 fra Tongeren til Maastricht, hvor han døde, og fra tidlig på 500-tallet residerte biskopene der, selv om bispesetet formelt ble flyttet først i 549. Den offisielle tittelen Episcopus Tungrorum ble bevart helt til 1000-tallet, lenge etter at bispesetet var flyttet videre fra Maastricht til Liège.

Ifølge den tradisjonelle listen over biskoper av Maastricht, etterfulgte Ebregisus i 617 (?) den hellige Perpetuus som biskop av Maastricht. Ifølge en katalog fra 900-tallet skal han ha vært den 24. biskop av Tongeren og den femtende av Maastricht. Historisk sett er absolutt ingenting kjent om ham, bortsett fra at hans navn nevnes på denne listen.

Historikere er imidlertid overbevist om at det aldri har eksistert en hellig biskop Ebregisus av Maastricht, men at han er en duplisering av den hellige biskop Evergislus av Köln (d. ca 593). Det finnes bevis som støtter denne antakelsen. En legende forteller at han forkynte troen i Trutmonia, som sannsynlig er dagens Termogne i provinsen Liège/Luik i Vallonia i Belgia. Dermed beveget Ebregisus seg utenfor grensene av sitt bispedømme, fordi dette stedet lå i bispedømmet Köln. At den hellige erkebiskop Bruno av Köln (925-65) overførte hans levninger til kirken St. Cecilia der, synes å ha blitt tatt direkte fra beretninger om Evergislus av Köln. Selv om Ebregisus’ dødsdato ifølge legenden var den 21. desember, var hans fest 28. mars, tradisjonelt den dagen da translasjonen av Evergislus’ relikvier til kirken St. Cecilia ble markert i bispedømmet Köln.

Legenden forteller at Ebregisus’ forfedre kom fra Tongeren, men etter byens ødeleggelse skal de ha flyttet til Huy ved Meuse. Så der må Ebregisus ha blitt født. Han ble den 12. januar 590 vigslet til biskop av Maastricht som etterfølger av Perpetuus. På en av sine forkynnelsesreiser døde han i Trutmonia den 21. desember 596. I syv år hadde han utøvd sin tjeneste. I tre århundrer lå han gravlagt i Trutmonia. Da var det biskop Bruno av Köln fikk hans levninger overført til kirken St. Cecilia i Köln, hvor det ble plassert et relikvieskrin av sølv.

Ebregisus’ minnedag er 28. mars, men 21. desember nevnes også som minnedag, hans dødsdag ifølge legenden. I tillegg feires i bispedømmet Roermond i Nederland, som Maastricht nå tilhører, alle hellige biskoper av Maastricht den 15. mai (tidligere 6. februar).

Kilden zeno.org sier at han døde som martyr, ble gravlagt i Dortmund og at hans minnedag er 2. april (eller 24. oktober) og at noe mer ikke er kjent om ham.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. november 2011

av Per Einar Odden publisert 30.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06