Den hellige Edwold av Cerne (d. 871)

Minnedag: 27. november

Den hellige Edwold (Eadwold, Eadwoldus) levde på 800-tallet i England. Han skal ha vært bror av den hellige kong Edmund av East Anglia (855-70), som led martyrdøden i 870. Han forlot sitt hjemland for å leve som eremitt på en høyde rundt seks kilometer fra Cerne i Dorsetshire. Her skal han ha levd på vann og brød og utført mange mirakler.

Han døde i 871 og ble gravlagt i sin celle. Senere ble det bygd et kloster i nærheten, viet til den hellige apostelen Peter, og dit ble Edwolds legeme overført. Hans minnedag er 27. november og hans translasjonsfest den 12. august, mens andre oppgir 29. august som minnedag.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. oktober 1999

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51