Den hellige Exuperantius av Cingoli (400-t)

Minnedag: 24. januar

nullSkytshelgen for Cingoli

Den hellige Exuperantius (Exsuperantius; it: Essuperanzio; fr: Exupérance) ble født en gang på 400-tallet (?) i Afrika. Overleveringen forteller at han var sønn av Eulasius og hans hustru Perpetua, og at moren var kristen. Selv ble han døpt i en alder av tolv år etter å ha overtalt sin arianske eller manikeiske far til å gi tillatelse til at sønnen ble døpt i henhold til katolsk ritus. Da han ble voksen, ville han ikke gifte seg og forlot hjemmet for å dra og forkynne evangeliet.

Først reiste han mye i Nord-Afrika og levde et monastisk liv. Deretter bega han seg til Italia, og under reisen konverterte han mannskapet på skipet og stilnet en voldsom storm med sine bønner. Han gikk i land i Numana ved Ancona i regionen Marche i Midt-Italia, og derfra dro han til Roma, hvor han gjenopptok sin forkynnelse og av den grunn ble fengslet. Paven fikk ham satt på frifot, vigslet ham til biskop og sendte ham for å styre bispedømmet Cingoli i Marche, hvor setet var ledig.

Han ble mottatt i triumf og gjorde gjengjeld med sine varme dyder og pastorale iver. Etter femten år i bispeembetet, hvor han utførte mange mirakler, følte han at døden nærmet seg og pekte ut det stedet hvor han ønsket å bli gravlagt utenfor byen. Der ble han også gravlagt. Exuperantius dateres til 400-tallet. Ifølge hans levnetsbeskrivelse ble han viet til biskop av Cingoli av pave Paschasius, men en slik pave har aldri eksistert. Muligens menes den hellige Paschalis I (817-24), og i tilfelle levde Exuperantius i første halvdel av 800-tallet og døde rundt 835 (?). Hans minnedag er 24. januar, men han står ikke i Martyrologium Romanum.

Exuperantius’ biografiske detaljer er usikre og i stor grad basert på antagelser og tradisjoner og kan ikke kontrolleres, men kulten som han har i byen Cingoli i Marche, er svært gammel, og svært verdifulle kunstverk er blitt laget til hans ære. I de kommunale statutter fra 1307 kalles Exuperantius «leder og veileder for folket i Cingoli», og i statuttene av 1325 ble kirken som var viet til ham, plassert under byens beskyttelse. Han er skytshelgen for byen Cingoli sammen med de hellige Exuperia av Cingoli (1216-76) og Bonfilius av Foligno (1040-1115).

Tre av de fire helgenene med navnet Exuperantius var biskoper og levde mer eller mindre på samme tid. Den ene var av gresk opprinnelse og var biskop av Como mellom 400- og 500-tallet og feires den 22. juni. En annen Exuperantius som minnes den 30. mai, styrte bispedømmet Ravenna strålende i andre halvdel av det 400-tallet i en trist periode md vestromerrikets fall og Odovakers erobring av Ravenna. Den tredje var 400-tallet biskop av Cingoli, og det er ham vi feirer i dag. I tillegg kom diakonen Exuperantius, som led martyrdøden i 303 i Spoleto (fest 30. desember).

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. februar 1999

av Webmaster publisert 15.02.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51