Den hellige Egetius av Rodez (d. 525)

Minnedag: 3. november

Den hellige Egetius (fr: Egèce) var biskop av Rodez i området Rouergue i Gallia (nå Frankrike). Hans utstrålning var stor, ettersom, til tross for historikernes diskresjon og taushet, de troende æret ham lenge etter at han var død. Han døde i 525 og hans minnedag er 3. november. Noen kilder gjør ham til biskop av Ruthenia (dagens Ukraina/Hviterussland), men det må skyldes en feillesning av latinen, for det latinske navnet på bispedømmet Rodez er Dioecesis Ruthenensis.

Kilder: Infocatho, zeno.org, nominis.cef.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 22.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05