Den hellige Egilo av Prüm (d. 871)

Minnedag: 28. juni

Den hellige Egilo (Eigil, Egil; fr: Egilon) ble født en gang tidlig på 800-tallet i området ved Trier i dagens Tyskland. Han trådte inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble munk i klosteret i Prüm i Eifel nær Trier. Deretter ble han i 853 abbed i samme kloster. I den egenskap ga han drakten til den hellige Hunfrid i Prüm. I 855 kom keiser Lothar I (840-55) dit, idet han håpet å sone for sine forbrytelser ved å ikle seg munkedrakten i tolvte time. Han levde i bare seks dager, og munkene gravla ham ærbødig i Den hellige Frelsers kirke.

I 860 ga kong Karl den Skallete av Vest-Franken (Frankrike) (843-77) Egilo beskjed om å restaurere klosteret Saint-Prix i Flavigny i bispedømmet Dijon i Burgund. Senere grunnla han klosteret Corbigny i Yonne. I 866 ble han utnevnt til erkebiskop av Sens av den hellige pave Nikolas I den store (858-67).

Hele livet viet Egilo seg til nestekjærlig og fromt arbeid. Tradisjonen kaller ham en stor fremmer av vitenskapen, og han var også en nær venn av den hellige Rabanus Maurus. Han døde den 29. mai eller 29. juni 871 i Flavigny og hans minnedag er 28. juni. Andre minnedager som nevnes, er 29. mai, 29. juni og 1. mars.

Kilder: Benedictines, Bunson, Infocatho, CSO, Patron Saints SQPN, Bautz, celt-saints, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 27.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05