Den hellige Eusebia av Hamage (637-~680)

Minnedag: 16. mars

Den hellige Eusebia, prosesjonsfane i Église Sainte-Eusoye i Sainte-Eusoye i Frankrike (ca 1900)Den hellige Eusebia (fr: Eusébie, Ysoie, Eusoye) ble født i 637 i Ostrevant i Flandern som eldste datter av de hellige Adalbald og Rictrudis. En viss Ubald skrev i år 907 en biografi om Rictrudis, hvor han påpeker at hennes ekteskap med Adalbald var svært lykkelig. Begge lengtet etter å leve sine liv i Kristi tjeneste, noe som på den tiden fortsatt var en sjeldenhet. De donerte deler av sine eiendommer for å etablere klostre eller kirker. I tillegg åpnet de sitt slott for fattige og vanskeligstilte og ga dem mat og husly. Det er ikke klart om de hadde fire eller fem barn, men minst fire av dem skulle senere bli dyrket som hellige: sønnen Maurontius og døtrene Klotsindis (Clotsindis, Clotsinde, Clotseudis), Eusebia og Adalsindis.

Eusebia ble som barn sendt av sin mor for opplæring til klosteret Hamage (Hamay, Hamai, Hamaige, Hamoy; lat: Hamaticum) ved Douai i Artois i Neustria, nå Hamay-sur-la-Scarpe i det sørvestre Flandern i Belgia, som var grunnlagt av hennes oldemor (farens bestemor), den hellige Gjertrud (den Eldre), som fortsatt var abbedisse der.

Da oldemoren døde i 649, ble den tolvårige Eusebia valgt til ny abbedisse, trolig fordi hennes far var en av de fremste i riket, men ikke uten innvendinger fra sin mor. Under en reise i år 652 ble Adalbald drept i nærheten av Périgueux av slektninger av hans hustru som fortsatt var bitter på ham på grunn av deres ekteskap. Siden da ble han æret som martyr. Etter mannens død ble Rictrudis nonne i et dobbeltkloster hun hadde grunnlagt i Marchiennes ved byen Lille i bispedømmet Arras i fransk Flandern. Her ble hun senere abbedisse, og hun styrte klosteret i mange år. Her sluttet først døtrene Adalsindis og Klotsindis seg til henne, fulgt av sønnen Maurontius.

Rictrudis skjønte at den unge Eusebia ikke ville klare å lede klosteret i Hamage, så hun tilkalte henne til sitt eget kloster, og Eusebia dro dit sammen med hele kommuniteten i Hamage. Men verken hun eller søstrene trivdes der, ettersom det forhindret dem i å oppfylle Gjertruds siste ønske. Etter mye tid og diskusjon fikk nonnene lov til å vende tilbake til Hamage sammen med Eusebia som sin abbedisse, og de tok Gjertruds relikvier med seg. Forsinkelsen hadde latt Eusebia få tid til å vokse inn i oppgaven, og hun fortsatte å styre sitt kloster i fred og viste seg som en utmerket abbedisse.

Eusebia døde rundt 680 (689? 660?). Hennes legeme kom senere til Marchiennes, hvor Gud forherliget sin tjenerinne gjennom mirakler. Hennes minnedag er 16. mars. Et sted bærer hennes navn: Sainte-Eusoye (60480). Noen steder minnes hun den 6. desember sammen med oldemoren Gjertrud.

Etter Rictrudis’ død den 12. mai 688 ble hun etterfulgt som abbedisse i Marchiennes av sin eldste datter Klotsindis. Den yngste søsteren Adalsindis fortsatte som enkel nonne i klosteret og døde i 715.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, Gorys, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. april 2004

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51