Den salige Ekkehard av Slesvig (d. 1026)

Minnedag: 13. februar

Den salige Ekkehard (Egward, Gorman) ble født en gang på 900-tallet i Tyskland. Han var muligens munk i Hirsau før han dro som misjonær til Holstein i Nord-Tyskland. Rundt 968 ble han vigslet til biskop av Oldenburg i det østre Holstein. Før år 1000 ble han biskop av Slesvig (ty: Schleswig). På grunn av de politiske forviklingene ble han tvunget til å forlate bispedømmet Slesvig. Han søkte tilflukt i Hildesheim, hvor han døde den 13. februar 1026 uten å ha sett sitt bispedømme igjen. Hans minnedag er dødsdagen 13. februar.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 27.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06