Den hellige «Eldbjørg»

Minnedag: 7. januar

«Eldbjørgdagen» er et norsk navn på 7. januar. I sin bok Norske Helgener fra 1879 sier historieprofessoren Ludvig Daae (1834-1910) at Guðbrandr Vigfusson i sin islandske ordbok (Cleasby and Vigfusson: Icelandic-English Dictionary, s 245) har oppført «Eldbjargar-Messa» (7. januar) blant helgendagene, og på Island heter dagen ennå eldbjargarmessa.

Eldbjørg betyr egentlig ildberging, men er noen ganger blitt oppfattet som navn på en helgen, St. Eldbjørg (i Bohuslän Eldborg). Men noen helgen med navnet Eldbjørg har med sikkerhet aldri eksistert, og denne «Messen» har like så lite vært en geistlig festdag som «Gauksmesse» eller «Laupårsmesse». Gauksmesse eller gaukdagen den 1. mai har kanskje navn etter den første sommermåneden i førkristen tid, gaukmánaðr, som den blir kalt i Snorres Edda. Betegnelsen laupårsmesse skyldes at skuddårsdagen i laupår, skuddår, ble lagt til 24. februar, og Mattisdagen ble da den 25. februar. (Om Eldbjørgdagen som folkefest, se Ödman: Båhus-Läns Beskrivelse, s 77; Wille: Beskrivelse over Sillejord, s 242; Finn Magnusen: Om første November og første August, København 1829, s 139 ff; samt Ivar Aasens norske Ordbog).

I norrøn tid ble ildbergingsdagen kalt eldsdagr jóla. Da drakk man «eldbjørgminne», og tok varsler for fremtiden av drikkekaret. Enkelte forskere har i dette ment å se restene av et tidligere drikkoffer til arneilden eller åreilden, som hadde brent gjennom hele julen og som man nå ville berge for det kommende år. Det var den gang man hadde åre eller ildsted midt i rommet og hull i taket som røyken slapp ut av. Som bevis for dette har man tatt de «eldsbøner» som ble brukt når man slo drikkofferet (øl) i varmen, for eksempel i Valdres: «Hjelpe meg Gud og Sante Knut, at aldri min varme sloknar ut»; eller i Telemark: «So høgt min eld, men inkje høgare og heitare hell». Denne «Sante Knut» er den hellige Knut Lavard, som har minnedag den 7. januar (martyrdrept den 7. januar 1131).

Kilder: Daae, Store norske leksikon - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. desember 2018

av Per Einar Odden publisert 04.12.2018, sist endret 04.12.2018 - 18:09