Den hellige Elian av Cagliari (1.-2. årh)

Minnedag: 5. oktober

nullDen salige Elian (it: Eliano; lat: Elianus) var biskop av Cagliari på Sardinia i Italia i et av de tidlige århundrene av kristendommen på øya. Vi vet ikke noe om hans liv. Hans navn står i dag ikke i kalenderen i bispedømmet Cagliari, det ble sannsynligvis satt inn i missalet eller propriet i løpet av de siste århundrene, så forfalt kulten og han ble fjernet fra de liturgiske bøkene.

Hans relikvier hviler fortsatt i krypten i katedralen i Cagliari. Denne krypten ligger under prestegården og er delt inn i tre kapeller hvor veggene er dekorert med gips, hvor det er små nisjer med relikviene av kristne martyrer og helgener fra Sardinia.

På 1600-tallet, da Sardinia var en del av det spanske imperiet, ble den store oppussingen av domkirken foretatt fra 1660 til 1702. Opprinnelig var den i romansk-gotisk stil, men ble nå omdannet til barokke former. I den forbindelse samlet biskop Francisco Desquivel av Cagliari, som var av spansk opprinnelse, mange relikvier av helgener og martyrer som var spredt i området og gravla dem i den omstrukturerte krypten i katedralen i Cagliari.

Blant dem var også relikviene av biskop Elian, som har minnedag den 5. oktober. Vi vet ikke om han også var martyr, siden han levde i kristendommens tidlige dager.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 20.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06