Den salige Elisabeth av Córdoba (d. ~855)

Minnedag: 9. mai

Den salige Elisabeth levde på 800-tallet i Córdoba i Andalucía i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad I (852-86).

Elisabeth var født i en from familie som en av tre søsken. Hun og hennes mann grunnla sammen med Elisabeths bror Martin dobbeltklosteret Tábanos, rundt en mil fra Córdoba, hvor de begge trakk seg tilbake med sine barn. Martin ble abbed for munkedelen i klosteret, mens Elisabeth ble abbedisse for nonneklosteret. Deres yngste søster, den hellige Kolumba, sto etter farens tidlige død under sterkt press fra sin mor om å gifte seg. Men Kolumba, som hadde et stort ry for hellighet, ble trukket mot et religiøst liv, og da moren døde uventet, ble datteren nonne i Tábanos.

Det faktum at to av de første fem kristne som ble henrettet under den nye emiren Muhammad I (852-86), hadde vært tilknyttet klosteret Tábanos, en institusjon som allerede hadde produsert mer enn sin andel martyrer, må ha gjort Muhammads avgjørelse om hvor han skulle begynne å tvinge gjennom restriksjoner på kirkebygging, enklere. Klosteret Tábanos ble jevnet med jorden sommeren 853, men dets ry som en fruktbar rugekasse for bekjennere, overlevde klosteret.

Søsteren Kolumba hadde fått tillatelse til å leve et eremittisk liv, og det fortsatte hun med også etter at maurerne ødela Tábanos i 853 og de fleste søstrene flyktet til Córdoba, hvor de søkte tilflukt i et hus nær kirken St Kyprian. Kolumba ble kort tid etter dømt til døden, og hun ble henrettet den 17. september 853.

Elisabeth var ikke blant dem som ble martyrdrept i Córdoba, men hun døde en naturlig død rundt 855. Hun æres som salig med minnedag 9. mai.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl, libro.uca.edu - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 19.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06