Elphin av Warrington

Den hellige Elphin er titularhelgen for sognekirken St Elphin i Warrington i Lancashire i Nord-England. Det har vært sluttet at han må ha vært irsk eller britisk, men ingenting vites om ham, heller ikke noen minnedag.

Iolo-manuskriptene inkluderer en Elphin eller Elffin ap Gwyddno Garanhir fra slekten til Maxen Wledig blant de walisiske helgenene og hevder at han var en helgen (munk) i Llantwit. De samme dokumentene inkluderer også hans far blant helgenene. Hans navn tilsvarer det latinske Alpinus, og som Alpin opptrer det som et navn på konger for skottene og pikterne.

Når det gjelder titularhelgenen for kirken i Warrington, er den walisiske Elphin, St Elgin fra North Frodingham og prins Elfwin av Northumbria også blitt foreslått. Kirken nevnes i Domesday Book.

Kilder: Farmer, Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 22.06.2014, sist endret 22.06.2014 - 17:17