Den salige Elias av Rommersdorf (d. 1201)

Minnedag: 24. mars

Den salige Elias ble født en gang på 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Rommersdorf, i dag i bydelen Heimbach-Weis i Neuwied i Rhinland.

Elias ble valgt til klosterets syvende abbed og ledet det fra 1197 til sin død. Som en god hyrde var han et forbilde for sine brødre i overholdelse av statuttene og gjennom sin livsførsel. Da han døde den 24. mars 1201, etterlot han seg et ry som en hellig ordensmann. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 24. mars.

Kilder: Heiligenlexikon, canonline.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden  

Opprettet: 21. mars 2009

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51