Den hellige Elvira av Öhren (1100-t)

Minnedag: 16. juli

Den hellige Elvira (Erlvira, Erlwira, Elveza) levde på 1100-tallet i Tyskland. Hun ble abbedisse for klosteret Öhren (senere St Irminen) i Trier, hvor hun også døde. Hele kommuniteten sang hennes pris både før og etter hun døde. Hennes minnedag er 16. juli. I det statlige biblioteket i Trier i Tyskland finnes det et breviar fra 1300-tallet, hvor det fremgår at Elvira levde på 1000- og 1100-tallet og at hun først ble nonne og senere abbedisse i klosteret Öhren.

Navnet Elvira er et spansk navn av vestgotisk tradisjon, også den mannlige varianten Elvirio var ganske populær i Italia fra 1700-tallet. I kristen sammenheng var det en hellig martyr Elvira som ble minnet den 25. januar, som vi vet nesten ingenting om.

Kilder: Schauber/Schindler, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 24.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05