Den salige Eppo av Mallersdorf (d. 1143)

Minnedag: 27. juni

Den salige Eppo levde på 1100-tallet i Bayern i Sør-Tyskland. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og kalles Eppo av St Georgen, så det er trolig at han trådte inn i klosteret St Georgen i Schwarzwald. I 1122 ble han den andre abbed for klosteret Mallersdorf i Bayern. Klosteret Mallersdorf var et dobbeltkloster (med både munker og nonner). Det var viet til den hellige Johannes Evangelisten og ble grunnlagt i 1107 av Heinrich av Kirchberg, en adelsmann fra Niedermünster i Regensburg, og bemannet fra enten klosteret Michelsberg i Bamberg eller fra St Emmeram i Regensburg.

Eppo var klosterets andre abbed etter Burkhard (1109-22). Han forsvarte på synoden i Piacenza i 1132 den strenge observans av den hellige Benedikts regel. Under abbed Eppo hadde innflytelsen fra reformklostrene St Georgen i Schwarzwald og Hirsau en stor betydning. På denne tiden var kommuniteten underlagt biskop Otto I av Bamberg og plassert under direkte beskyttelse av pave Innocent II (1130-43). I 1136 oppløste abbed Eppo dobbeltklosteret, og kvinneklosteret ble flyttet til nærliggende Eitting.

Abbed Eppo døde den 27. juni 1143 og ble etterfulgt som abbed av Emicho (1143-57). Hans relikvier ble skrinlagt i 1695 sammen med relikviene av hans forgjenger Burchard. Hans minnedag som salig er dødsdagen 27. juni. Klosteret ble oppløst i 1803 under sekularisasjonen av Bayern.

Kilder: Benedictines, KIR, Heiligenlexikon, en.wikipedia.org, heilige.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. januar 2000

av Webmaster publisert 02.01.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51