Den hellige Emilian av Faenza (d. ~780)

Minnedag: 6. november

nullSkytshelgen for Faenza

Den hellige Emilian (it: Emiliano; lat: Aemilianus) levde på 700-tallet. Han skal ha vært en irsk biskop som dro på valfart til Roma. På veien tilbake ble han syk og døde i hellighets ry rundt 780 nær Faenza (Faventia) i provinsen Ravenna i regionen Emilia Romagna i Nord-Italia. Da hans grav ble gjenfunnet, ble det meldt om mange mirakler. Hans levninger hviler i katedralen i Faenza.

For Emilian som så mange andre helgener, er vitnesbyrdet om en kult eldre enn vitnesbyrd om hans liv. I Faenza var det en Ecclesia Sancti Emiliani allerede på 1100-tallet. En synode 1321 beordret at hans fest skulle feires i alle byer og landsbyer. En kalender i Faenza fra første halvdel av 1400-tallet forteller at hans fest ble feiret den 6. november, og fra 1512 var denne dagen blitt en rettesnor for hele byen. Med Napoleons undertrykkelse ble kirken stengt for hans kult og relikvier ble overført til katedralen.

Alle tilgjengelige kilder som Bibliotheca Sanctorum IV, vurderer først og fremst historien om den mirakuløse oppdagelsen av helgenens grav og de ulike mirakler som har skjedd opp gjennom årene. Om hans liv er lite er kjent. Den eneste kronologiske elementet er det om hans død før langobardenes erobring av Faenza under Liutprand i 740, siden ruinene som gjorde at minnet om hans grav gikk tapt, faktisk var forårsaket av krigen.

Lucchesi sier at i dette området var tilstedeværelsen av irske munker som kom for å leve et liv som eremitter eller for å forkynne evangeliet for de germanske folkene eller for å dra pilegrimsferd, var godt kjent. Det eneste sikre om Emilians liv var translasjonen av levningene av en helgen til kirken San Clemente utenfor byen, og en annen til Santa Maia del Conte, som deretter begynte å kalle seg Sant’Emiliano. Denne andre translasjonen skjedde før 1139.

Når det gjelder de miraklene som er beskrevet i kildene, er mange forfattere enige om at det ikke er annet enn en gjentakelse av plattheter. Hans minnedag feires den 6. november og er obligatorisk for byen Faenza.

Kilder: santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. juni 2014

 

av Per Einar Odden publisert 26.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06