De hellige Emilian og Geronius av Córdoba (d. 852)

Minnedag: 20. september

De hellige Emilian (sp: Millán; lat: Aemilianus) og Geronius ble oppført som martyrer av Galesinius, som sa at de sto i kalendariet fra Córdoba som martyrer. Men ettersom de ikke er å finne i dette kalendariet, antar bollandistene at disse to er de samme som Emila (Emilas) og Hieremias (Jeremias), som feires den 15. september. Emila var diakon, og de ble fengslet og halshogd i Córdoba i 852 under kalif Abderrahman.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. juni 2014

av Per Einar Odden publisert 26.06.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06