Den hellige Enfail ferch Brychan (400-t)

Den hellige Enfail (Enfael) levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children nevner David Nash Ford henne ikke. Hun var en av de mange døtrene av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales.

Enfail står blant Brychans døtre på de sene listene. Hennes kirke ble sagt å være i «Merthyr Enfail hvor hun ble drept av de hedenske sakserne», noe som utvilsomt betyr Merthyr nær Carmarthen i Carmarthenshire.

Hennes navn har imidlertid med stor sikkerhet blitt utledet fra notisen i den tidlige vespasianske versjonen av Cognatio de Brychan: «Tudeuel in Merthir Euineil», en skrivefeil for Tutuul, det vil si den hellige Tydfil (Tudful), som led martyrdøden i Merthyr Tydvil. Vi kjenner ingen minnedag.

Kilder: Baring-Gould (4), Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 13.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:05