Den salige Engelbert Beets (~1539-1579)

Minnedag: 7. januar

Den salige Engelbert Beets ble født rundt 1539 i Hoeleden i nærheten av Tienen (fr: Tirlemont) i Brabant i Flandern i det nåværende Belgia. Han sluttet seg i 1561 til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han påbegynte sitt novisiat i deres kloster Averbode nær Diest i Brabant.

Etter en tid som pitantiarius ble han i 1570 sogneprest i Rummen i Brabant. Dette var i religionskrigenes tid, og på grunn av uroen kunne han ikke bo i sitt sogn, men fant tak over hodet i byen Sint-Truiden (fr: Saint-Trond) i provinsen Limburg i Flandern. Derfra betjente han sitt sogn og bisto sine sognebarn. Men han ble tatt til fange og drept i 1579, i sitt 41. leveår. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 7. januar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51