Den hellige Engelbert av Saint-Riquier (~750-814)

Minnedag: 18. februar

Engelbert mottar munkedrakten. Maleri fra 1600-tallet i klosterkirken Saint-Riquier i byen med sanne navn i FrankrikeDen hellige Engelbert (Angilibert, Angilbertus) ble født rundt år 750. Han var en franker av fornem avstamming og fikk sin utdannelse på skolen ved det frankiske hoffet av Peter av Pisa, Paulinus av Aquileia og den salige Alkuin av York (ca 735-804). I utgangspunktet var han en verdslig hoffmann ved hoffet til Pipin den lille, far til den salige keiser Karl den store (768-814; keiser fra 800). Han innehadde statlige embeter og var hoffdikter for Karl den store. Han hadde et forhold til Karls datter Bertha, og fra denne forbindelsen stammet sønnene Hartnit (Harnid) og historieskriveren Nithard.

Han deltok aktivt i kampen mot normannere, som til slutt ble drevet bort av en stor storm. Dette så han på som et tegn fra himmelen. Spesielt fordi han nylig hadde vært alvorlig syk og han hadde lovet Gud å bli munk når dersom han ble helbredet. Så han trådte inn i benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Centula, dagens Saint-Riquier ved Abbeville i Picardie i Frankrike, hvor han ble abbed i 790. Gjennom hans eksemplariske liv vokste klosteret på et gitt tidspunkt til tre hundre munker.

Engelbert utvidet biblioteket til 202 bind og lot bygge de betydelige kirkeanleggene. Som utsending fra kong Karl besøkte han i 792 og 794 pave Hadrian I (772-95) og overrakte ham Libri Carolini. I 796 overrakte han den hellige pave Leo III (795-816) en del av byttet fra seieren over avarene og et brev fra Karl om maktdelingen mellom paven og frankerkongen. I dikt priste han Karl og hans hoff, og han skrev innskifter, også gravinnskrifter, deriblant sin egen. Av hans latinske dikt er flere lyriske bevart, og det er også bruddstykker av et epos om Karl den store (536 vers) som blir tilskrevet ham.

Han deltok ved Karl den stores keiserkroning i Roma i år 800 og var blant underskriverne av Karls testamente. På dødsleiet angret han sine feiltrinn med Karls datter. Han døde i 814 i Centula, bare noen uker etter Karl den store. Hans legeme forble intakt i mange år. Hans minnedag er 18. februar.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. juli 2014

av Per Einar Odden publisert 04.07.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06