Den hellige Eustasius av Nikea og to ledsagere (d. 235)

Minnedag: 20. november

De hellige Thespesius og Anatolius

De hellige Eustasius (Eustacius), Thespesius (Thespessios) og Anatolius var brødre og sønner av hedenske foreldre. Men de konverterte til den kristne tro. Men det var harde forfølgelser under keiser Maximinus Thrax (235-38), og de ble snart arrestert. De ble dømt til halshogging, men de døde fredelig i Nikea i Lilleasia (i dag Iznik i Tyrkia) i 235 før dødsdommen kunne eksekveres. Deres minnedag er 20. november.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Infocatho, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. november 1999

av Webmaster publisert 27.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51