Den salige Engelbert av Schäftlarn (d. 1153)

Minnedag: 8. juni

Den salige Engelbert ble født på slutten av 1000-tallet eller på begynnelsen av 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Ursberg i distriktet Günzburg ved Augsburg i Bayern i Sør-Tyskland.

Klosteret Ursberg ble grunnlagt i 1125 (eller 1126/28) av grev Werner av Schwabeck (Schwabegg-Balzhausen) og viet til apostelen Peter og Johannes Evangelisten. Det var premonstratensernes første grunnleggelse i Sør-Tyskland og svært aktivt i å grunnlegge andre premonstratenserklostre. Biskop Otto av Freising (1137-58) ønsket å bringe norbertinernes vita apostolica til sitt bispedømme, og han valgte det forfalne klosteret Schäftlarn ved Isar i Oberbayern, som tidligere hadde vært et benediktinerkloster og fra 1000-tallet et kollegiatsstift under biskopen av Freising. På biskopens oppfordring sendte den hellige prior Grimo av Ursberg (1136-ca 1173) i 1140 en gruppe medbrødre dit under ledelse av Engelbert.

Engelbert ble klosterets første prior eller prost (ty: Propst), og han innførte ordensdisiplinen og statuttene av 1140, som er overlevert oss fra Schäftlarn i likhet med den første feiringen av løfteavleggelser i den unge ordenen. Etter tretten år som prior gikk Engelbert av i 1153, slik at han kunne leve resten av livet i ro og ydmykhet som en enkel kannik.

Den fortjenstfulle ordensmannen døde imidlertid kort tid etter, den 8. juni 1153. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 8. juni.

Kilder: Heiligenlexikon, canonline.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. mars 2009

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51