Den hellige Antonius den romerske (1086-1148)

Minnedag: 3. august

Den hellige Antonius ble født i 1086 i Roma i Italia. Han ble oppdratt i en from familie. Dette var rett etter Det store skisma, og Antonius' lojalitet lå hos den ortodokse kirken. Han ga bort alt han eide og ble eremittmunk i et bysantinsk kloster i Sør-Italia. Han levde på en klippe omgitt av havet i fjorten måneder og sluttet seg til kommuniteten bare for å feire påske.

Da løsnet klippen og fløt over havet til Novgorod i Russland. Erkebiskop Nikita ønsket Antonius velkommen som en hellig mann og hjalp ham med å bygge en kirke viet til Jomfru Maria. Antonius tiltrakk seg studenter, et kloster vokste opp rundt kirken og Antonius tjente som dets abbed. Han ble kjent som undergjører. Han døde i 1148 i Novgorod. Hans minnedag er 3. august.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51