De hellige Epitacius av Tuy og Basileus av Braga og to ledsagere (1. årh)

Minnedag: 23. mai

Den hellige Epitacius (Epictetus, Epictitus, Epictritus) skal ha vært den første biskop av Tuy i spansk Galicia (Gallaecia), og Basileus skal ha vært den første biskop av Braga i dagens Portugal – begge i den apostoliske tid i det første århundret. De led martyrdøden for sin tro sammen med to ledsagere, begge med navnet Aptonus. Deres minnedag er 23. mai.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. desember 2008

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51