Den hellige Epifania av Pavia ( -~800)

Minnedag: 6. oktober

Den hellige Epifania var benediktinernonne i klosteret Santa Maria della Caccia (Sancta Maria Venationum) i Pavia i Lombardia i Nord-Italia. En gammel tradisjon legger til at hun var datter av langobardkongen Ratchis (744-49), som selv ble munk i Montecassino etter at han var blitt avsatt. Hun døde rundt 800 og hennes minnedag er 6. oktober.

av Webmaster publisert 22.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51