Den hellige Erasmus den svartkledde av Huleklosteret (d. 1160)

Minnedag: 24. februar

Den hellige Erasmus (ru: Erazm; Еразм) ble født en gang på 1000-tallet i Russland. Han ble munk i De nære hulene i Huleklosteret i Kiev, i dag hovedstaden Kyjiv i Ukraina.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

Den hellige biskop Simon av Vladimir og Suzdal skrev om ham til sin venn, den hellige arkimandritten Polykarp i Huleklosteret: «I hulene var Erasmus kledd i svart. Han opparbeidet seg et stort ry fordi han brukte alt han eide på å utsmykke klosterkirken. Han donerte mange ikoner, som selv i dag kan ses over alteret».

Erasmus opplevde store fristelser etter at han hadde gitt bort hele sin formue. Djevelen begynte å foreslå for ham at han heller skulle ha gitt pengene til de fattige enn å bruke dem på utsmykking av kirken. Erasmus forsto ikke slike tanker, så han falt i fortvilelse og begynte å leve på en skjødesløs måte. På grunn av hans tidligere dyder reddet den nådige og miskunnsrike Gud ham. Han sendte ham en alvorlig sykdom, og munken lå for døden.

Erasmus lå syk i syv dager, ute av stand til å se eller snakke, og knapt nok puste. På den åttende dagen kom brødrene til ham, og da de så hvor vanskelig den forstående døden var, sa de: «Ve denne brorens sjel, for han levde i uvirksomhet og synd. Nå ser hans sjel noe og fastner og har ikke styrke til å forlate kroppen».

Erasmus reiste seg plutselig som om han aldri hadde vært syk og sa til brødrene: «Fedre og brødre! Det er sant at jeg er en synder og har ikke angret, som dere sa. I dag har imidlertid våre monastiske fedre Antonios og Theodosios vist seg for meg og sa: 'Vi har bedt for deg, og Herren har gitt deg tid til å angre'. Deretter så jeg Guds rene mor med Kristus i sine armer, og hun sa til meg: 'Erasmus, siden du utsmykket min kirke med ikoner, vil jeg også utsmykke deg og opphøye deg i min Sønns rike. Stå opp, angre og motta det engleaktige skjema, og på den tredje dag vil du bli hentet bort fra dette liv'».

Etter å ha sagt dette, begynte Erasmus å bekjenne sine synder for alle uten skam, deretter gikk han til kirken og ble ikledd skjema, og på den tredje dag så døde han. Det var i 1160. Han ble gravlagt i De nære hulene.

Hans minnedag er 24. februar. I tillegg feires han den 28. september, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De nære hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

av Webmaster publisert 23.07.2010, sist endret 27.04.2019 - 00:58