Den salige Erembert I av Kremsmünster (~1000-1063)

Minnedag: 24. juni

Den salige Erembert (Erenbert, Erchinpreht, Erchanpert, Erchinbert, Erchembert) ble født rundt år 1000 i 1050 valgt til abbed for benediktinerklosteret (Ordo Sancti Benedicti – OSB) Kremsmünster i Østerrike. Han regnes med urette som første abbed av Kremsmünster som hadde det privilegium å bære infula (nå båndene bak på en mitra) ved pontifikalfunksjoner. Han måtte kjempe med vanskeligheter som fogdene skapte for ham om prestisje og maktanvendelse. På hans tid fikk Kremsmünster i 1063 et privilegium fra biskop Pilgrim av Passau om «Schützing und Diethalming». [hva nå det måtte bety]

Han døde der den 24. juni 1063. Bernardus Noricus sier om hans død: Sanctus esse creditur. Sepulcrum nescitur. Hans kult begynte tidlig. Hans minnedag er dødsdagen 24. juni. På 1300-tallet var hans grav ikke lenger kjent.

Kilder: Benedictines, KIR, Patron Saints SQPN, Bautz - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. juli 2014

av Per Einar Odden publisert 25.07.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05