Den hellige Erentrudis av Salzburg (~660-~718)

Minnedag: 30. juni

Statue av Erentrudis i portalen til benediktinerinneklisteret Nonnberg Skytshelgen for Salzburg

Den hellige Erentrudis (Erentrude, Erentrud, Ermentrude, Erentraud, Erintrudis, Ehrentrudis, Ehrentraud, Arintrud, Arindrud, Arntraut, Arntrudis) ble født rundt 660 i Worms i Tyskland (eller i det vestlige Gallia). Hun stammet fra en fyrstelig slekt, muligens kongelig. Hun skal ha hatt gullblondt hår, noe som kunne tyde på irsk/skotsk herkomst. Hun var en from jomfru og niese av den hellige Rupert, Salzburgs apostel (datter av hans bror). Noen kilder skriver at hun var Ruperts søster. Hun pleide spedalske i Worms ved Rhinen før hun i 696 kom som nonne fra Worms til Salzburg i det gamle Bayern (nå Østerrike) og hjalp Rupert med misjonsarbeidet.

Rundt 714 bygde Rupert et kloster for henne på den sørøstlige siden av Mönchsberg, dagens Festningsberg, det daværende Castellum Superius. Dette prosjektet ble støttet av hertug Theodebert av Bayern og hans hustru Regintrud. Dette klosteret ble viet til ære for Guds Mor Maria og ble kalt Nonnberg, og Erentrudis ble den første abbedissen. Salzburg het først Juvavum, men så fikk byen navnet Salzburg til minne om saltgruvene som dette klosteret hadde skapt for mange troende under tilskyndelse fra Rupert og Erentrudis.

Hun døde en 30. juni rundt 718 på Nonnberg ved Salzburg, rundt 55 år gammel, noe som ble påvist ved en undersøkelse av hennes levninger i 1924. Rundt 300 år etter hennes død, formodentlig den 4. september 1024, ble hennes levninger overført til den ferdigstilte krypten i klosterkirken Marienkirche på Nonnberg. Der står fortsatt hennes tomme sarkofag. Kirken heter i dag «Zu Unserer Lieber Frau Himmelfahrt und St Erentraut». Hennes relikvier har siden 1624 vært oppbevart i et sølvskrin på Erentrudis-alteret i kirken. Hennes hode oppbevares i et relikvar fra 1316. Først på begynnelsen av 1300-tallet skrev Caesarius, en kapellan i klosteret Nonnberg, en første biografi om Erentrudis. Dette legendariske skriftet bygger på eldre kilder, som ikke lenger er bevart.

nullVed undersøkelsen av hennes levninger i 1924 fant man mellom knoklene en dusk av blondt hår. Ifølge spesialisten Hella Poch fra Wien kunne den ikke tilhøre en person fra det sentrale eller det sørlige Tyskland. Knoklene avslørte at hun var liten av vekst, og hennes alder ble beregnet på grunnlag av en bevart tann til ikke mer enn femti år.

Allerede snart etter sin død ble hun æret som helgen, noe et dokument fra år 788 vitner om. Hennes minnedag er dødsdagen 30. juni, som feires som fest i bispedømmet Salzburg. Der feires også en translasjonsfest den 4. september. Hun kalles også Erentrudis av Nonnberg og «Salzburgs landsmoder».

Det finnes ikke altfor mange avbildninger av denne helgenen i kunsten på grunn av det begrensete område for hennes kult. I utsmykningen av celebrantstolen (1400-t) og sølvskrinet (1676) i klosteret Nonnberg, samt i en gravering av R. Sadeler (Bavaria Sancta fra 1700-tallet), vises Erentrudis i rollen som abbedisse med stav. Noen ganger fremstilles hun som abbedisse med kirkemodell, med flammende hjerte og kors. Hun fremstilles som jomfru eller som gammel abbedisse som bærer en modell av klosteret Nonnberg i hånden.

Kilder: Attwater/Cumming, Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, Gorys, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, de.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, austria-forum.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. mai 1998

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51