Den hellige Erfyl av Wales

Minnedag: 5. juli

Den hellige Erfyl (Eurfyl) var en britisk jomfru på et ukjent tidspunkt. Hun grunnla en kirke i Llanerfyl i Montgomeryshire i Wales, og dette er den eneste kirken som er viet til henne. Lokalt antas hun å ha blitt gravlagt der og at hun var datter av den hellige Padarn, men noen sier at hun var kusine av den hellige Cadfan. Alt dette er rene antakelser, basert på en feillesning av en inskripsjon på en grov stein på kirkegården, som har vært regnet som Erfyls gravstein.

Hennes navn nevnes ikke i helgengenealogiene, men hun opptrer i ganske mange walisiske kalendere fra 1400-tallet og fremover. Der står hun som «Gwyl Vrvyl (Erfyl) Santes». I kalenderen i Llanstephan MS 117 fra 1500-tallet står hun som «Gwyl Vervyl», hvor hennes navn fremstår som en mutasjon av det velkjente navnet Gwerfyl. Blant andre former som opptrer, er Eurfyl, Eurful, Erful, Urful, Urfyl og Yrfyl. Hennes minnedag er 5. juli, mens andre kilder sier 6. juli.

Kilder: Benedictines, Bunson, Baring-Gould (4), KIR, CSO, Patron Saints SQPN, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. juli 2014

av Per Einar Odden publisert 25.07.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06