Den salige Erkentrude av Faremoutiers (d. ~645)

Minnedag: 14. mai

Den salige Erkentrude (Erkentrud, Erkontrud, Erckandrudis, Hercantrudis) ble født en gang tidlig på 600-tallet i det nåværende Frankrike. Hun trådte inn i benediktinerklosteret i Faremoutiers allerede under den hellige grunnleggeren Fara (Burgundofara) (595-657?). Hun var kjent som et mønster på monastiske dyder og utmerket seg ved sin renhet og hellige vandel. Hun døde rundt 645. Hennes minnedag er 14. mai, men 7. august nevnes også.

Kilder: zeno.org, heiligen-3s.nl, glaubenszeugen.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. august 2014

av Per Einar Odden publisert 12.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06