Den salige Erkenbert av Frankenthal (~1080-1132)

Minnedag: 24. desember

Den salige Erkenbert (Erko, Ercambertus) ble født rundt år 1080 i Worms i Tyskland. Han var sønn av den biskoppelige kammerherre Reginmar av Worms. Han giftet seg med den hellige Richlindis (Richlinde) (d. 1150), og de fikk også barn. Men på et punkt i deres ekteskap bestemte de seg for å separeres for å slutte seg til det religiøse liv.

I 1119 grunnla Erkenbert på sin eiendom Frankenthal ved Worms i Rheinland-Pfalz et kloster for augustinske regelbundne kanniker eller augustinerkorherrer (Canonici Augustinianum – CanAug). Der trådte han selv inn og ble klosterets første prost (prior). Richlindis grunnla et kloster for augustinerkanonisser (korfruer) i Ormsheim like ved. Korherreklosteret ble kalt Gross-Frankenthal og kanonisseklosteret Klein-Frankenthal.

Erkenbert døde den 24. desember 1132 i Frankenthal i nærvær av sin kommunitet. Han ble gravlagt foran høyalteret i klosterkirken. Hans minnedag er dødsdagen 24. desember, men 23. desember nevnes også.

Kilder: Schauber/Schindler, Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org, heiligen-3s.nl, augustiniancanons.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. august 2014

av Per Einar Odden publisert 12.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:05