Den hellige Ernin av Bretagne (d. 540)

Minnedag: 2. november

Den hellige Ernin (Hernin) var en eremitt i Bretagne på 500-tallet. Han skal opprinnelig ha kommet fra Britannia. Vår eneste kilde til hans biografi finnes hos p. Albert Le Grand OP i Vie des Saints de la Bretagne Armorique (1636). Han hentet sitt materiale fra et manuskript til en biografi som var bevart i kirken i Locarn nær Mael-Carhaix. Manuskriptet gikk tapt under Den franske revolusjon, så vi må stole på Albert le Grands versjon av det.

Ifølge Albert Le Grand var Hernin fra Britannia på 500-tallet, som seilte over til Armorica, hvor han slo seg ned som eremitt på land i Duault nær Carhaix som han fikk av en britisk høvding som hadde etablert seg der. For å merke opp grensene for sitt land, trakk Hernin sin stav etter seg da han gikk rundt det stykket han hadde fått, og det skapte en dyp fure, og en voll ble på mirakuløst vis kastet opp. Der bodde han til sin død på den første mandagen i mai i 540 og ble gravlagt der. En stor stein ble plassert på hans grav.

Tradisjonen forteller at en gang grev Conmore av Pogher (Poher), senere hersker av Domnonia, var ute på jakt i nærheten, tok en hjort tilflukt på dette stedet og la seg på Ernins grav, og hundene turde ikke å angripe den der. Grev Conmore undret seg over dette miraklet, foretok undersøkelser og ga ordre til at det skulle bygges et kapell der. Dette var på det stedet hvor den nåværende kirken i Locarn står og hvor Ernins hode og arm er skrinlagt.

Da håndverkerne kom for å begynne på byggingen av kapellet, fant de at fuglene hadde samlet kvister og løv og hadde hauget dem opp slik at de dannet en liten grønn bikubelignende hytte over graven. Man mener at høyalteret i Locarn står over helgenens grav, men relikviene har blitt tatt opp. Hodet er bevart i en sølvbyste, og en arm er også skrinlagt på samme måte.

Ernin påkalles for å helbrede hodepine og hans minnedag er 2. november, som trolig er translasjonsdagen. Han er skytshelgen ikke bare for Locarn, men også for Saint-Hernin, og han har et kapell i Ploumagoar. I Locarn finnes en granittstatue av ham fra 1300-tallet som fremstiller ham som en eremitt med en lukket bok i venstre hånd. Denne statuen står over hans hellige kilde.

Det er mulig, men ikke sikkert, at denne Ernin er identisk med den hellige Euryn ap Helig. En rekke helgener ved navn Ernin opptrer i de irske martyrologiene. Et sogn i bispedømmet Quimper bærer hans navn: Saint-Hernin (29270). Han ble kalt Sanctus Eherninus (ca 1330), Sanctus Herninus eller Sanctus Huerninus (i 1368) og Sainct Hernyn (i 1535).

Kilder: Farmer, Baring-Gould (4), nominis.cef.fr, infobretagne.com, genealogy.rootsweb.ancestry.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. august 2014

av Per Einar Odden publisert 27.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:06