Den hellige Esterwine av Wearmouth (650-686)

Minnedag: 7. mars

Den hellige Esterwine (Eosterwine, Easterwine; lat: Esterwinus) ble født i 650 i Northumbria i Nord-England. Han var av edel byrd og gikk i tjeneste hos kong Egfrid (Egfrith) av Northumbria (670-85) og slåss i hans hær. I en alder av 24 år ble han munk i Wearmouth, klosteret som nettopp var grunnlagt av hans slektning, den hellige Benedikt Biscop. Her var han en alminnelig munk blant de andre og tok sin fulle del i det simpleste arbeidet. Han melket kyrne og sauene, han arbeidet i bakeriet, hagen og kjøkkenet og han deltok i innhøstingen og treskingen. I 679 ble han presteviet.

I 682 grunnla Benedikt klosteret St. Paulus i Jarrow. Det lå ved elva Tyne, rundt en mil fra Wearmouth. Strengt tatt var de to husene én kommunitet, klosteret Ss Peter og Paulus, presidert over av Benedikt selv. Men han trengte en lokal superior i Jarrow, så han sendte den hellige Ceolfrid dit som sin koadjutorabbed med en kommunitet på 17 munker fra Wearmouth. Fra en inskripsjon som tidligere var på kirkeveggen, vet vi at klosteret ble fullført i 684 eller 685.

I 682 utnevnte Benedikt Biscop også Esterwine til koadjutorabbed av Wearmouth for å styre i hans fravær. Som abbed var Esterwine vennlig og tilgjengelig for alle, akkurat som han hadde vært før utnevnelsen. Han spiste den samme maten og sov i samme slags seng som resten av kommuniteten og deltok fortsatt i det manuelle arbeidet. Men han fikk utøve sitt embete som koadjutorabbed av Wearmouth i bare fire år.

Benedikt var i Roma på sin sjette og siste tur da området i 685/86 ble herjet av en epidemi, trolig pesten. Esterwine ble smittet og døde den 6. mars 686, bare 36 år gammel, mens kommuniteten var til matutin. Nesten hele kommuniteten skulle falle som pestens ofre. I Jarrow tok pesten livet av de fleste av munkene som kunne synge eller lese; bare Ceolfrid og gutten Beda (senere den hellige Beda den Ærverdige) ble spart.

Esterwine ble gravlagt ved kirkedøren i klosterkirken St. Peter. Den hellige Sigfrid overtok som koadjutorabbed etter Esterwine, men han og Benedikt Biscop fikk slag omtrent samtidig rundt 687. Sigfrid døde den 22. august 688, mens Benedikt døde den 12. januar 690. Ceolfrid overtok som abbed av Wearmouth og Jarrow. Han overførte Esterwines relikvier sammen med relikviene av Benedikt Biscop og Sigfrid til et skrin nær høyalteret. Hans kult var hovedsakelig lokal, men hans navn opptrer i det gammelengelske martyrologiet fra Mercia. Hans minnedag er 7. mars.

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51