Den hellige Ethelrik av Durham (d. 1072)

Minnedag: 15. oktober

Den hellige Ethelrik (Æthelric, Eathelric) levde på 1000-tallet i England. Han var munk i klosteret i Peterborough før biskop Edmund av Durham (1021-41) brakte ham til Durham for å instruere munkene der i det monastiske liv. Da Edmund døde i 1041, ble han etterfulgt av Edred (Eadred) (1041-42). Men han døde etter bare et år, og den 11. januar 1042 ble Ethelrik bispeviet i York. Det er mulig at han kunne takke jarl Siward av Northumbria for sin forfremmelse til biskop av Durham. Siward brakte Ethelrik tilbake til Durham en gang han måtte flykte under en krangel med munkene der.

Ethelrik hadde sitt embete til 1056, da han gikk av og ble erstattet av Ethelwine (Æthelwine) (1056-71). Det finnes to versjoner av hvorfor han trakk seg. En historie sier at det skjedde etter en skandale hvor han beslagla en nedgravd skatt, trolig fra romertiden, som ble oppdaget i Chester-le-Street da den gamle kirken ble erstattet av en ny. Ethelrik sendte angivelig pengene til sitt tidligere kloster i Peterborough for å finansiere noen byggearbeider der.

En annen versjon sier at Ethelrik var ute av stand til å beskytte bispedømmet mot lokale stormenn som gradvis forgrep seg på bispedømmets rettigheter. Ethelrik trakk seg også mindre enn et år etter at jarl Siward døde etter å ha vært en av biskopens viktigste støttespillere. Ethelriks bror Ethelwine, som hadde hjulpet Ethelrik med å få hånd om skatten, etterfulgte Ethelrik som biskop.

Ethelrik trakk seg tilbake til klosteret Peterborough, hvor han ble værende til den normanniske erobringen av England i 1066. Han ble arrestert av kong Vilhelm I Erobreren en gang etter mai 1070, og han døde den 15. oktober 1072 i fangenskap i Westminster.

Kilder: en. wikipedia.org, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. mai 2014

av Per Einar Odden publisert 17.05.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04