Den hellige Edesius av Tyros (~315-~375)

Minnedag: 27. oktober

Den hellige Edesius (Aedesius) ble født rundt 315 (?) i Tyros i Fønikia (nå Sūr i Libanon). I følge den samtidige kirkehistorikeren Rufinus var han en gresk kristen, og sammen med den litt eldre Frumentius av Aksum (ca 315-ca 380) studerte han filosofi hos en lærer ved navn Meropius (Metrodorus) i Tyros. Noen versjoner av historien gjør guttene til brødre eller fettere, og Meropius skal ha vært deres bestefar eller onkel. Rundt 330 bestemte Meropius seg for at han ville dra på en oppdagelsesferd langs kysten av Arabia (til India?), og til de to unge mennenes store glede tilbød han å ta dem med seg.

Reisen gikk bra, men på veien hjem gikk skipet til havn i Adulis på kysten av Etiopia (Abessinia) for å ta om bord nye forsyninger. Der brøt det ut en krangel mellom lokalbefolkningen og skipsmannskapet, og det endte med at mannskapet og de fleste av passasjerene ble drept, inkludert Meropius. Bare Frumentius og Edesius ble spart, der de satt under et tre et stykke unna og leste på leksene sine, og de ble tatt som slaver og brakt til hoffet til kongen av Aksum (Axum), hovedstaden i den nåværende regionen Tigre.

De to unge kristne hadde hellet med seg, for kongen tok dem i sin tjeneste. Frumentius ble utnevnt til kongens sjefssekretær, og Edesius ble hans munnskjenk. Da kongen lå for døden, ga han de to mennene friheten. Men de ble i hovedstaden etter anmodning av enkedronningen, som var regent for den ennå umyndige kronprinsen.

Frumentius ser ut til å ha hatt en stilling av en viss betydning, og han begynte å bruke den til å øke det kristne nærværet i landet. Han overtalte en rekke kristne kjøpmenn til å slå seg ned der, og han oppnådde spesielle handelsprivilegier for dem og rett til å dyrke sin egen religion. De greske kjøpmennene fikk åpne noen kirker i Etiopia, og Frumentius drev også misjonsvirksomhet og forsøkte å omvende folket.

Da kronprinsen var gammel nok til å overta styret selv, dro Frumentius og Edesius fra landet. Frumentius dro til Alexandria, hvor han ble viet til biskop av Aksum av den hellige Athanasius, og han dro tilbake til Abessinia og ble landets apostel.

Edesius vendte tilbake til Tyros og ble presteviet, men vi vet svært lite om hva som skjedde ham senere. Han ga Rufinus alle informasjoner om deres eventyr, som Rufinus gjengir i sin Historia Ecclesiastica. Dette er vår hovedkilde til informasjonen om Frumentius. Det er mulig at Edesius fikk tittelen hellig simpelthen på grunn av sin tilknytning til Frumentius.

Edesius døde rundt 375 og hans minnedag er 27. oktober, samme dag som Frumentius, men de ser ikke ut til å ha hatt noen felles kult.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (X), Melchers, KIR, CE, CSO, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. desember 2001

av Webmaster publisert 03.12.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:51